Menu

Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Binnen Spereco B.V. hechten wij veel waarde aan privacy en transparantie, en middels deze privacyverklaring lichten wij toe hoe we omgaan met privacygevoelige informatie.
Door gebruik te maken van onze website en/of het afnemen van onze producten/diensten gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Spereco B.V.
Weertersteenweg 383
3640 Kinrooi
http://www.spereco.be
Tel. +32 89 70 16 20

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens
Spereco B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•    Voor- en achternaam;
•    adresgegevens;
•    telefoonnummer;
•    e-mailadres;
•    overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt (telefonisch, in correspondentie of middels het aanmaken van een profiel op deze website).

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Omdat wij niet kunnen controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar raden we ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, en om zodoende te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat er zónder die toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige bij ons terecht zijn gekomen, neem dan contact met ons op via info@spereco.be. De gegevens in kwestie zullen dan worden verwijderd.

Doel/grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken
Spereco B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•    U de mogelijkheid bieden om een account aan te maken;
•    u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Spereco B.V. neemt, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het betreft hier besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder verdere controle door een medewerker van Spereco B.V.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Spereco B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren hiervoor de wettelijk bepaalde bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Spereco B.V. verkoopt uw gegevens niét aan derden, en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u óf om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van Spereco B.V. uw gegevens verwerken sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Spereco B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij maken gebruik van de volgende cookies of vergelijkbare technieken
Spereco B.V. gebruikt alleen technische- en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser dusdanig in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Spereco B.V.
Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen inhoudt dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken middels een computerbestand naar u of een andere, door u te bepalen partij te sturen.
U kunt hiertoe een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging, en/of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar info@spereco.be. Om er zeker van te zijn dat het betreffende verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek te voegen. In deze kopie dient u uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort of identiteitsbewijs), het documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken, dit ten behoeve van uw privacy.
Wij reageren zo snel mogelijk, echter uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Spereco B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Spereco B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@spereco.be.

Spereco Dit zijn wij
Meer dan 50 jaar ervaring als familiebedrijf Custom made projecten, van A tot Z Wij leveren het totaalplaatje Beoordeeld met een 9,2 / 10
Vul ons formulier in
Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Waar ben je naar op zoek?
Zoek
Aan het laden...