Visie

Spelen wordt te vaak als een onbelangrijke nevenactiviteit beschouwd. Voor kinderen is het echter de belangrijkste manier om zich te ontwikkelen. Onze speelvoorzieningen sluiten precies aan op de spelvormen waar kinderen uit verschillende leeftijdsgroepen behoefte aan hebben. We creëren uitdagende speelplaatsen waar kinderen zich thuis voelen, zodat ze zich dit gebied op natuurlijke wijze toe-eigenen. Ze spelen er graag, liefst iedere dag.

Onze speelvoorzieningen kennen een grote variatie aan speelfuncties. Met avontuurlijke en grensverleggende toestellen stimuleren we op speelse wijze de sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling van kinderen. We stemmen onze speelvoorzieningen optimaal af op de reeds in de omgeving aanwezige informele spelaanleidingen en groenvoorzieningen.

Spelen moet overal mogelijk zijn en voor iedereen. Onder het motto “Spelen voor allen” moedigen we aan dat kinderen met een beperking op dezelfde speelplek en met dezelfde speeltoestellen samen kunnen spelen met kinderen zonder een beperking. We maken bij de inrichting van een speelplek altijd gebruik van het Wenkenblad van de NUSO.

Volwassenen die het spelen nooit verleerd zijn, voelen zich gelukkiger! Onze speelvoorzieningen stimuleren ouders en grootouders om met hun (klein-)kinderen te spelen of gezellig met elkaar te kletsen. Zo creëren we voor omwonenden een ontmoetingsplek die de sociale cohesie binnen de buurt enorm versterkt.

Aangesloten bij: 
pefc-logo-lubox-2017.png
VCA2_DNV-GL_RGB.JPG
ISO.14001_DNV-GL_RGB.jpg
ISO.9001_DNV-GL_RGB.JPG
komo.gif
Naamloos-2.jpg
logospelenenbewegen.png