Natuurlijk spelen

Het spelen in de natuur zou een grondrecht voor elk kind moeten zijn

Natuurlijk spelen is belangrijk voor de verschillende ontwikkelingen van ieder kind.

Fysieke ontwikkeling: veel bewegen, goede motorische ontwikkeling, beter reactievermogen, zintuigverfijning, beter waarnemen, alertheid, enz.
Geestelijke en emotionele ontwikkeling van een kind: groter gevoel van vrijheid, ontdekken, verwonderen, duidelijker voelen, uitdagingen in eigen tempo kunnen uitproberen, creatief eigen spel ontwikkelen, eigen vaardigheden ontwikkelen, groter gevoel van verbondenheid met omgeving, eigen natuurbeleving, “magic moments” ervaren, meer kennis van planten en dieren, enz.
Sociale ontwikkeling van een kind: samen grenzen kunnen ontdekken, door ruimte altijd de mogelijkheid tot ontsnapping, een eigen veilige ruimte kunnen maken op juiste afstand van anderen, enz.

Spelen in de natuur is de meest vanzelfsprekende vorm van natuurlijk spelen.

01.02.03 specht.png
01.03.01.png