MVO

Duurzaam ondernemen

Wij zien de toekomstige generaties opgroeien in onze gebruikersgroep. Daarom vinden we het meer dan zelfsprekend dat wij een MVO-beleid voeren om milieu en maatschappij ook in de toekomst leefbaar te houden. Bij alle bedrijfsbeslissingen streven we een optimale balans na tussen people, planet en profit.

People
Onze kracht schuilt in onze mensen. Wij zorgen dan ook voor veilige werkomstandigheden en goede arbeidsvoorwaarden. We zijn een gecertificeerd leerbedrijf en zetten ons samen met het UWV Werkbedrijf in om de arbeidsparticipatie te vergroten van mensen die moeilijk aan een baan komen. We doen geen zaken met bedrijven die sociale en maatschappelijke misstanden creëren dan wel hier aan bijdragen.

Planet
De meeste van onze houten speeltoestellen zijn PEFC- of FSC®-gecertificeerd.
Om onze CO2-afdruk zoveel mogelijk te beperken, besteden we veel zorg aan een duurzaam productieproces, onder meer via levenscyclusanalyses.
Ons huidige wagenpark valt binnen de Europese emissienorm Euro V.

ISO-14001

Profit
Natuurlijk streven we continuïteit na in onze bedrijfsstrategie. Deze ambitie sluit echter niet uit dat we ons maatschappelijk inzetten.
We sponsoren dan ook diverse lokale en regionale culturele- en sportmanifestaties.